Epp Veski
  • TÜ arstiteaduskond
  • TÜ psühholoogia osakond
  • Vilniuse Humanistliku ja Eksistentsiaalse Psühholoogia Instituut
  • Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni liige,  psühhoterapeudi Euro-sertifikaat

LinkedIn Epp Veski

Projektid

Skype, telefon

Olen teinud püshholoogilist nõustamist Skype teel, peale Eesti ka Saksamaale, Inglismaale, Kanadasse, Austraaliasse jt.

Koroona ajal on see palju turvalisem. Kaamera on vajalik.