Epp Veski
  • TÜ arstiteaduskond
  • TÜ psühholoogia osakond
  • Vilniuse Humanistliku ja Eksistentsiaalse Psühholoogia Instituut
  • Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni liige,  psühhoterapeudi Euro-sertifikaat

LinkedIn Epp Veski

Uudised

21.-25.08. toimus Varnas, otse algul lausa tormise Musta mere kaldal Eurotase (Euroopa Transpersonaalne Assotsiatsioon) aastakonverents "Non-ordinary States of Consciousness and Their Role in Human Culture", eesti keeles "Teadvuse ebatavalised seisundid ja nende roll kultuuris".


Võtsin osa Maailma Psühhoteraapia 6. kongressist "World Dreaming", mis toimus 24.-28.08. 2011.a. Sydneys.


EAS otsustas 22.03.2011. rahuldada Teadmiste ja oskuste arendamise programmi all Hebe teenused OÜ taotluse "Teadmiste ja oskuste arendamine ettevõtte tulemuslikkuse tõstmiseks".