Epp Veski
  • TÜ arstiteaduskond
  • TÜ psühholoogia osakond
  • Vilniuse Humanistliku ja Eksistentsiaalse Psühholoogia Instituut
  • Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni liige,  psühhoterapeudi Euro-sertifikaat

LinkedIn Epp Veski

Projektid

Transpersonaalne

Ma olin mitu aastat tegelnud transpersonaalse psühholoogiaga, kuid ma ei osanud ühe lausega selgitada, mis see täpselt on. Veebruaris jõudis müstilisi teid pidi minuni kutse transpersonaalse psühholoogia koolkonna rajaja Stanislav Grofi nädalasele seminarile Iisraelis ja teadsin samal momendil, et sinna lähen. S. Grof käib Euroopas väga harva ja sellist võimalust, pealegi kõik päevad ainult tema ise, lihtsalt ei saanud kasutamata jätta.

Esimesel õhtul sain aru, et see oli õige valik. S. Grofi ise on juba nägemist-kuulmist  väärt. Raamatuid võib lugeda, kuid temaga samas ruumis olemine, pealegi esimeses reas videot tehes, oli erakordne. Nüüd loen ka tema raamatuid hoopis teistmoodi.

Ta rääkis kaasaja psühholoogia ja psühoteraapia seisust, oma kogemustest psühhodeelikumide uurimisel, holotroopse hingamise arendamisest ja kasutamisest, transpersonaalne psühholoogia arengust ja kasutamisest.  Viimase aluseks said Grofi uuringud, Otto Rank´i sünnitrauma ja Abraham Maslow (seesama, kelle vajaduste püramiidi enamus teab) tipp-elamuse teooria. Rahvusvaheline Transpersonaalne Assotsiatsioon asutati 1977.

Juttu oli psühhodeelikumidest, eelkõige LSD ja MDMA uuringutest ja mõjust. Ühene järeldus oli, et kindlate näidustuste, professionaalse terapeudi ja korraliku teraapia korral võib neist kasu olla. Väga oluline on teada ja meeles pidada: ei ole tähtis, mis sessiooni ajal toimub/mida näed, vaid kuidas seda tõlgendada enda jaoks ja oma ellu integreerida. Just nimelt see viimane on teraapia, mitte „nägemine“. Vastasel juhul on see nagu „kinos käimine“, mis võib sõltuvust tekitada ja isegi kahjulik olla.      

Kui LSD uuringud keelustati, siis S. Grof uuris shamanismi ja teisi põlisrahvaste traditsioone, muutunud teadvuse seisundeid. Ta pani tähele, et nendes rituaalides muutub hingamine. Sellist hingamist ja selle mõju  uurinud,  hakkas ta seda teraapias kasutama. Ta võttis kasutusele holotroopne (holos = tervik, trophe=suunas liikuma) hingamine ja seisund. Sellise holotroopne protsess võimaldab kiiremini ja turvalisemalt saavutada sama seisundit, mis psühhodeelikumiga, on ohutum ja välistab sõltuvuse.

Rasedus ja sünnitamine, lapse seisukohast looteiga ja sünd, on väga olulised iga inimese emotsionaalsele-psühholoogilisele tervisele. Keemilised, füüsilised, emotsionaalsed faktorid mõjutavad loodet-last ja jätavad emotsionaalsele-psühholoogilisele, aga vahel ka füüsilisele tervisele jäljed. Holotroopse protsessiga on võimalik sinna tagasi minna, uuesti läbi elada, mõista ja teisiti lahendada. See on tõsine, vahel hirmutav protsess, kuid tuleks aru saada, et midagi hullemat, kui on juba olnud, juhtuda ei saa.  Küll aga on suur võimalus, et selle tulemusel on võimalik oma probleeme lahendada ja vabaks saada. Väikeste laste jaoks on see protsess raske, kuid ema saab seda läbi teha ja siis lapsele sobival moel edasi anda.

Praegu on naistele mitmeid koolitusi alates rasedate koolist tantrani, kus naised saavad teadmisi ja kogemusi, kuidas rasedusse, sünnitusse, tulevasse lapsesse suhtuda, kuidas olla, kui oluline on isa olemasolu ja temast tulev turvatunne.         

Transpersonaalne psühholoogia hõlmab peale teadliku elu ka väljaspoole inimese ametlikku elu lugu (sünnist surmani): sünnieelne aeg, sünd, vanemate ja esivanemate liin, kollektiivne teadvus, unenäod, kosmiline/planeetide mõju jne.