Epp Veski
  • TÜ arstiteaduskond
  • TÜ psühholoogia osakond
  • Vilniuse Humanistliku ja Eksistentsiaalse Psühholoogia Instituut
  • Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni liige,  psühhoterapeudi Euro-sertifikaat

LinkedIn Epp Veski

Projektid

Terviklikkus - psüühika, keha ja suhted, vastastikune mõju, probleemid ja abi

  • psühhosomaatika - probleemide kehaline väljendumine, mida kehalised vaevused mulle ütlevad ja kuidas neid kergendada
  • psühholoogiliste probleemide mõju suhetele ja kuidas neid lahendada
  • somatopsühholoogia – kuidas kehalised haigused mõjutavad psüühikat ja suhteid, kuidas nendega elada