Epp Veski
 • TÜ arstiteaduskond
 • TÜ psühholoogia osakond
 • Vilniuse Humanistliku ja Eksistentsiaalse Psühholoogia Instituut
 • Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni liige,  psühhoterapeudi Euro-sertifikaat

LinkedIn Epp Veski

Projektid

Eksistentsiaalne psühholoogia - alternatiivid ja valikud

Eksistentsiaalse filosoofia ja psühholoogia

 • ajalugu, põhiseisukohad,
 • nõustamise protsess,
 • tähtsamad teemad:
  • elu mõte, vabadus ja vastutus, võimalused ja piirangud,
  • aeg ja ruum, pean ja tahan, valik ja kohustus,
  • distsipliin ja initsiatiiv, austus ja teenindamine,
  • abistamine ja sekkumine, allumine ja alandumine,
  • uhkus ja väärikus, andmine ja saamine,
  • küsimine ja pakkumine, mina ja meie, sõltuvus ja vabadus,
  • suhted ja üksindus, armastus, surm, sünd jne.

Sobib inimestele, kes oma töös puutuvad kokku nõustamise erinevate valdkondadega: noorsoo- ja sotsiaaltöötajad, õpetajad, psühholoogid, erivajadustega inimeste nõustajad, personalitöötajad, vabatahtlikud jne.