Epp Veski
  • TÜ arstiteaduskond
  • TÜ psühholoogia osakond
  • Vilniuse Humanistliku ja Eksistentsiaalse Psühholoogia Instituut
  • Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni liige,  psühhoterapeudi Euro-sertifikaat

LinkedIn Epp Veski

Karjäärinõustajate õppevisiit Soome

Sihtasutus Innove toetusel toimus Karjääri- ja Nõustamisteenuste Arenduskeskuse karjäärispetsialistide koolitajate õppevisiidile Soome 23.-27.04.2012. rahvusvahelise Academia programmi raames.

Õppevisiit Soome Jyväskyllä toimus teemal „Training of career guidance practitioners in Finland“. Tutvusime karjäärispetsialistide koolitamisega Soomes - ajalugu, tänapäev ja tulevik.

Visiidi eesmärk on saada praktilisi ideid Eesti karjäärispetsialistide koolitamise jaoks tasemeõppes.

- Karjääriteenuste süsteemi tutvustus

- karjäärispetsialistide koolitamine (kuidas korraldatud, millised on õppekavad, kuidas toimub õppekavade ja karjäärispetsialistide koolitussüsteemi arendamine)

- aktiivsed aruteluringid: vastuvõtjatega, grupisisesed kui ka üliõpilastega, kes töötavad ise koolides karjäärinõustajatena

- Pennsylvania Ülikooli külalislektori Dr Spencer Niles’i töötuba