Epp Veski
  • TÜ arstiteaduskond
  • TÜ psühholoogia osakond
  • Vilniuse Humanistliku ja Eksistentsiaalse Psühholoogia Instituut
  • Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni liige,  psühhoterapeudi Euro-sertifikaat

LinkedIn Epp Veski

EAS toetus

Projekti ”Teadmiste ja oskuste arendamine ettevõtte tulemuslikkuse tõstmiseks” elluviimist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse teadmiste ja oskuste arendamise programm

Projekti periood 10.02.11 - 30.09.11. Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Projekti sisu:                                                                                                                                       1. Internetiturundus.

Eesmärgid:

  1. jõuda paremini sihtgrupini
  2. anda üldisem teave kodulehel, et nõustamisel saaks tegelda kliendi jaoks spetsiifiliste teemadega

2. Uute metoodikate õppimine: Rännaku külluse seminar, WCP kongress Sydneys, Emmy van Deurzeni eksistentsiaalse psühhoteraapia seminar ja Eurotase konverents Varnas.

Eesmärgid:  

  1. leida igale kliendile sobiv lähenemine ja metoodika
  2. tõsta nõustamise efektiivsust      
  3. vähendada kliendil seansside arvu ja teraapia üldmaksumust
  4. tõsta kliendi rahulolu

 

WCP-2011 kongress "World Dreaming"

WCP-2011 kongress "World Dreaming" toimus Sydneys. Osalejaid oli üle 600, ettekanded ja töötoad toimusid paralleelselt mitmes ruumis. Nagu ikka, avas kongressi Maailma Psühhoteraapia Assotsiatsiooni president Alfred Pritz "Psühhoteraapia minevik, olevik ja tulevik". Väga huvitava sõnakombinatsiooniga esines Venemaa Psühholoogia Liiga president, prof. V. Makarov "Biopsychosociospiritual".

Üks tuntumaid eksistentsiaalseid psühhoterapeute Emmy van Deurzen esines kahel korral ja tal oli ka töötuba "Eksistentsiaalne töö unenägudega". Huvitavaid ettekandeid oli sõltuvusest, Austraalia aborigeenide ja Aafrika tavadest, kunsti ja tantsu rollist. Hommikuti enne ettekandeid toimusid grupitööd, mina käisin unenägude grupis.

Ühel hommikul ärkasin järgmise unenäo peale: olin ühes toas, kus oli just remont tehtud, lagi ilus valge, seintel hele tapeet ja siis nägin kuidas ühe seina tapeedile tekkis tumedam laik. Sain aru, et sein selle all on märg. Ma magasin ja samal ajal teadsin, et magan, näen und ja sain ka seletuse: ainult värvimisest ja tapeedist sageli ei aita, kui seinad on märjad, siis tuleb välisseinu, vundamenti või katust parandada. See oli hämmastavas kooskõlas samal päeval toimunud Emmy unenägude töötoaga. Me kõik elame maailmas, kus on 4 taset: füüsiline, sotsiaalne, personaalne ja spirituaalne. Unenägu näitas, et psühhoteraapia (personaalne =siseseinad) ei anna alati tulemust, kui füüsiline (materiaalne=põrand), sotsiaalne (ühiskond, pere, sõbrad) ja spirituaalne (lagi, katus) tase ei toeta muutust. Samal õhtul oli suur paneeldiskussioon, kus räägiti samadel teemadel: psühhoteraapia kohast tervishoius ja sotsiaalhoolduses, seadusandlusest jne.

Peale kongressi oslasin Emmy van Deurzeni eksistentsiaalse psühhoteraapia 2-päevasel koolitusel.

Eurotas´e (Euroopa Transpersonaalne Assotsiatsioon) konvrenets

Eurotas´e (Euroopa Transpersonaalne Assotsiatsioon) konvrenets toimus Varnas, otse esimestel päevadel tormise Musta mere kaldal. Päevad olid pikad, algasid päikesetõusu tervitamisega merest kas shamaani trummide, tantsude või lauluga (päike tõusis umbes 7.00) ja videod, sh. S. Groffi esinemisega lõppesid peale 21.00. Eriti mõjusad olid mitu huvitavat hingamise töötuba, võrratud hääle /laulutöötoad St. Peterburi 2 naise ja Kiievi mehe juhendamisel, imeline tantsuteraapia bulgaarlastega.

Mind painas pikalt avapäeva ettekanne ohverdamisest. Olin seda sõna kartnud, minu jaoks oli see midagi ülevat, seotud kangelaslikkusega. Ja samas ka kaotusega, pettumusega. Ma ei osanud kaua neis kahes tervikut näha.

Siis avanes pilt: ohverdamine kui teadlik valik, millestki väga tähtsast (aga Kirgekaardi järgi saabki ohverdada vaid kõige kallimat) loobumine millegi veel tähtsama nimel. See on kangelaslikkus, ülev.

Kuid teisest küljest võib keegi teha kogu aeg justkui vabast tahtest valikuid ja hiljem, vahel aastate pärast võib märgata, et ta on justkui oma tahte järgi elanud, kuid ometi on teinud midagi muud, kõige tähtsam on tegemata, ta on oma elu ohverdanud. Sel juhul ei ole need valikud olnud seotud oma elu eesmärkide ja sihtidega. Siin on ta ise ohver, oma pisivalikute ohver. Valikute puhul tuleb mõelda, kas ja kuidas need võimalused on seotud mu elu tähtsamate väärtuste, sihtide ja eesmärkidega. Kui ei ole, siis tuleb veel alternatiive otsida.

Järgmine Eurotas´e Euroopa konverents toimub septembris Lätis ja 5.-6.05.2012. on Vilniuses Baltimaade 1. transpersonaalne konverents.

 

EL Euroopa Sotsiaalfond