Epp Veski
  • TÜ arstiteaduskond
  • TÜ psühholoogia osakond
  • Vilniuse Humanistliku ja Eksistentsiaalse Psühholoogia Instituut
  • Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni liige,  psühhoterapeudi Euro-sertifikaat

LinkedIn Epp Veski

Projektid

Koolitused, grupitööd

  • Enese teostamine (Empowerment) on 3-päevane seminar, kus võetakse läbi järgmised valdkonnad: emotsioonid, keha, suhted, raha, töö, seksuaalsus, vaimsus. Võib teha osaliselt - 2 päeva.

See meetod aitab mõista:

       - mida ma elus tegelikult tahan, mida teha, milline olla,

       - miks ma siiani ei tee, ei ole saavutanud, ei ole selline, mis on mind takistanud, 

       - kuidas oma piiravad uskumused asendada edasiviivate ja toetavatega, 

       - kuidas oma eesmärke innustavateks muuta 

       - kuidas neid saavutada.

  • Karjäärialane koolitus

- inimestele. kes tahavad aru saada, kes nad on, millised omadused, teadmised, oskused, vilumused neil on, mida tegelikult tööga seoses tahavad, miks on töö neile vajalik, mis koht on tööl nende elus, millist tööd nad tahaksid teha, mida selleks veel tegema peab, kuidas sellist tööd leida, millest alustada, kuidas oma karjääri planeerida jne.

- nõustajatele, psühholoogidele, noorsoo- ja sotsiaaltöötajatele, tugiisikutele, õpetajatele jt, kellel on oma töös vaja karjäärinõustamisega seotud teadmisi ja oskuseid.

Teemad: karjääri nõustamise valdkonnad ja vormid, kuidas leida nõustatavaga kontakt, kuidas aidata tal oma võimetes ja soovides selgusele jõuda, kuidas motiveerida jne. Kirjalikud materjalid põhinevad Euroopa Komisjoni Leonardo programmi AGETT projekti materjalidel.

  • Eksistentsiaalne psühholoogia ja nõustamine

Eksistentsiaalsel psühholoogial on tugev filosoofiline baas: piirangud ja võimalused, vabadus ja vastutus, elu ja surm, aeg ja ruum,  jne. Terapeudi isiksuse tähtsus ja vastutus. Logoteraapia. Kuidas kliendiga kontakti saada, teda mõista, nõustada, motiveerida. Läbipõlemine ja selle vältimine.

Psühholoogidele, nõustajatele, noorsoo- ja sotsiaaltöötajatele, tugiisikutele, õpetajatele jt, kellel on oma töös vaja teisi nõustada, toetada, suunata.

 

  • Eksistentsiaalne mõtteviis igapäevaelus

Inimestele, kes tahavad oma elu mõtet leida, olulist ebaolulisest eristada, valikuid teha, otsustada, võtta vastutust oma elu eest, piirangutes vabadust leida, oma potentsiaali realiseerida, kes seisavad valiku ees oma unistus ja vajadus vs. lähedase või tähtss inimese soovid.