Epp Veski
 • TÜ arstiteaduskond
 • TÜ psühholoogia osakond
 • Vilniuse Humanistliku ja Eksistentsiaalse Psühholoogia Instituut
 • Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni liige,  psühhoterapeudi Euro-sertifikaat

LinkedIn Epp Veski

Projektid

Karjäärinõustamine

Kuidas oma karjääri planeerida

Karjääri all mõistetakse viimasel ajal kogu tööeluga seonduvat elu valdkonda elukutse valikust, sobiva töö leidmisest pensionile jäämiseni ja ka vabatahtliku töö.

Inimesed käivad tööl erinevatel põhjustel ja elu jooksul võib see oluliselt muutuda: noor tahab saada täiskasvanuks ja iseseisvaks, üliõpilane vajab raha õppemaksu maksmiseks ja elamiseks, kooli lõpetaja tahab oma teadmisi ja oskuseid rakendada ja tõestada, spetsialist tahab areneda ja karjääri teha, pensionieelik tahab pensionit suurendada, pensionär tahab end tunda vajalikuna jne. See on vaid osaline loetelu põhjustest ja eesmärkidest. Palk on väga oluline, kuid kaugeltki mitte ainus või peamine põhjus.

Endale sobiva töö otsimisel oleks kasulik endale selgeks teha, miks ma praegu tahan /vajan tööd. Sellest lähtuvalt tuleks välja selgitada oma prioriteedid ja hakata endale sobivat töökohta jupikaupa kokku panema. Vahel on tähtsam leida endale võimalikult sobiv töö, vahel on otstarbekam end sobitada olemasolevaga.

Järgmine etapp võib olla seotud eelmisega, kuid alati ei pruugi seda sugugi olla. Elu jooksul võivad huvid oluliselt muutuda ja siis võib olla otstarbeks muuta ka oma planeeritud karjääri. Kuid võib ka jätkata vana tööd ja leida uue huviga sobiv hobi, uus sõpruskond, mingi projekt vms.   

Karjäärinõustamist võivad vajada erineva vanuse, hariduse, võimete ja soovidega inimesed, kes:

 • on kooli lõpetamas ja tahavad valida, mida peaks edasi õppima

 • on kutse- või ülikooli lõpetamas ja tahavad selgusele jõuda, millist tööd ja kus nad tahaksid teha

 • praegu ei käi tööl (töötud, lapsega kodus, haige, õppinud või töötanud välismaal jne), kuid tahavad seda leida

 • käivad tööl, kuid ei ole selle töö või töökohaga rahul, tunnevad, et tahavad-suudavad rohkem või muud ja mõtlevad töökoha vahetusele

 • on oma tööga rahul, kuid tahaksid kas kõrgemale, kaugemale või veel midagi teha (vabatahtlik töö, heategevus, projekt)

 • hakkavad pensionile jääma ja tahavad teada, kuidas edas elada

Karjäärinõustaja aitab teadvustada:

 • millised on minu isikuomadused, teadmised, oskused

 • mis mulle meeldib, mis mind motiveerib

 • millist tööd ma tahaksin teha

 • mida ma pean selleks veel õppima

 • kus ma sellist tööd võiksin leida

 • kuidas endale sobivat tööd leida või luua

 • kuidas oma edasist karjääri planeerida

 • mis oleks minu järgmine samm sellel teel

Nõustamisel kasutame erinevaid meetodeid: vestlus, nimekirjad, harjutused, joonistused, skeemid, visualisatsioonid jne.