Epp Veski
  • TÜ arstiteaduskond
  • TÜ psühholoogia osakond
  • Vilniuse Humanistliku ja Eksistentsiaalse Psühholoogia Instituut
  • Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni liige,  psühhoterapeudi Euro-sertifikaat

LinkedIn Epp Veski

Projektid

Karjäärinõustamise koolitus

Kärjäärinõustamise ABC

Koolitus sobib noorsoo- ja sotsiaaltöötajatele, õpetajatele koolitajatele, psühholoogidele, erivajadustega inimeste nõustajatele ja tugiisikutele, personalitöötajatele, vabatahtlikele jt., kes oma töös inimestega puutuvad kokku karjääri nõustamise erinevate tahkudega.

Teemad

- karjääri mõiste ja koht elus, tähenduse ja eesmärkide muutumine elu jooksul

- sihtgrupid, nende vajadused

- nõustamise viisid, vormid ja meetodid

- nõustaja kompetentsus

- isiksuseomadused, teadmised ja oskused, nende roll karjääri valikule ja planeerimisele

- miks tööl käiakse / tööd tehakse

- motivatsioon

- kutsestandardid, kus ja mida saab õppida

- kuidas sobivat tööd leida

Koolitus on põhiliselt praktiline:

- kuidas välja selgitada nõustatava soovid, vajadused, eesmärgid, võimed, kompetentsus ja võimalused

- kuidas eelneva baasil leida praegu sobiv töö ja disainida realistlik karjääriplaan sh. haridus, koolitused jne.

 

Osalejad saavad teoreetilise osa (Leonardo projekti Karjäärinõustajate koolitajate koolituse materjalid) elektrooniliselt.